TOP 100
排序 股票代號 公司名稱 交易次數 交易金額
001 TSC 349751 
002 TNH 349751 
003 TNT 349736 
004 TTE 349706 
005 VHC 349656 
006 VCG 349149 
007 TVT 348901 
008 HNA 319337 
009 HDG 319337 
010 SGN 244463 
011 SBV 243672 
012 QCG 242649 
013 SAM 242129 
014 SCR 237984 
015 HDB 胡志明市發展銀行 213  226152 
016 DHC 207812 
017 DPM 207807 
018 EVE 207091 
019 DRH 206892 
020 NVL 157904 
021 PAN 157904 
022 NKG 157854 
023 MIG 156145 
024 NBB 156016 
025 NNC 154561 
026 OCB 154561 
027 SC5 151122 
028 QNP 147964 
029 SRF 147024 
030 SKG 147024 
031 POW 越南石油動力公司-JSC 214  143180 
032 NLG 142260 
033 NAV 142260 
034 PIT 142013 
035 DBT 125698 
036 HHP 123360 
037 HNG 123360 
038 CII 120046 
039 HHS 119336 
040 LGC 118342 
041 KSB 118332 
042 KDC 118322 
043 DGC 117535 
044 HVN 115179 
045 ITA 115167 
046 KHG 115167 
047 SSI 上證證券股份有限公司 105377 
048 SZC 104735 
049 SSB 越南东南亚商业股份银行 103188 
050 AGG 102575 
051 SGR 102537 
052 TBC 101880 
053 STK 101880 
054 SAB 西貢啤酒-酒精-飲料股份公司 101273 
055 GSP 96572 
056 HAS 96572 
057 GDT 96526 
058 EVF 96091 
059 FMC 96087 
060 GEX 96071 
061 NCT 92096 
062 NO1 92096 
063 KMR 90403 
064 UIC 88089 
065 VJC 越捷航空股份公司 88043 
066 ABR 87361 
067 NHH 86508 
068 NT2 86508 
069 VHM Vinhomes股份公司 85582 
070 CTG 越南工商業聯合商業銀行 215  82051 
071 TCB 越南工商聯合銀行 79030 
072 GVR 越南橡胶工业集团股份公司 206  77613 
073 RAL 75969 
074 SMA 75713 
075 LM8 75198 
076 LCG 75106 
077 IJC 72188 
078 KBC 72170 
079 KPF 71966 
080 CKG 70751 
081 CNG 70751 
082 BTT 70733 
083 CAV 70733 
084 DBC 69717 
085 HII 68188 
086 GMD 68188 
087 HAP 68188 
088 DXG 66456 
089 DAH 65111 
090 DPG 65069 
091 DAT 64656 
092 MCP 64616 
093 LAF 64593 
094 LHG 64593 
095 SVT 64440 
096 LGL 63987 
097 SRC 63455 
098 L10 63296 
099 KHP 63244 
100 LBM 63144 
--> -->